A1 Yanmaz ve A2 Yanmaz Nedir

A1 YANMAZ VE A2 YANMAZ NEDİR?

Euroclass Sistemi, yangın güvenliği sınıflandırması için önde gelen bir standarttır. Yedi seviyeden oluşur: A1, A2, B, C, D, E ve F. Hem A1 hem de A2 malzemeleri yanmaz olarak sınıflandırılır. B’den F’ye kadar olan malzemelerin tümü yanıcıdır. Bu yazımızda, malzeme derecelendirme kriterlerine ilişkin kısa bir bilgi verilmektedir.

Yangın Performans Testi

Euroclass sınıflandırma sistemi üst üste dizilmiş seviyelerden oluşur demiştik. Yani bir sınıf yükseldikçe (örneğin D’den C’ye) uyum kuralları daha katı hale gelir. Yapı malzemeleri ve bileşenleri için, sınıflandırma kuralları aşağıdaki test kanıtlarına dayanmaktadır:

 • Yangına Dayanım (yangının yayılmasını durdurma) ve
 • Yangına Tepki (duman ve ısı emisyonu)

Aşağıda, notların nasıl verildiğine dair kısa bir fikir verilmiştir:

 • Bir ürün test edilmemişse veya Sınıf A1’den Sınıf E’ye kadar olan şartlardan herhangi birini karşılayamamışsa, Sınıf F olarak sınıflandırılacaktır.
 • Yangına önemli katkısı olan ancak küçük bir aleve kısa süre dayanabilen ürünler E Sınıfıdır. Ateşe katkısı olan ancak aleve karşı daha dayanıklı olanlar D Sınıfı olacaktır.
 • Yangına sınırlı katkı ile Sınıf D’den daha katı gereksinimleri karşılayan ürünler Sınıf C’ye girer. Bunu her zaman duman ve yanan damlacıklar için ek sınıflandırma izler.
 • Yüksek dirençli malzemeler B Sınıfı olacaktır. Bunu ayrıca yukarıdaki gibi ek sınıflandırma izler.
 • Yapı ürünleri yangına herhangi bir katkı sağlamazsa (ancak bir miktar duman veya alev damlası üretme potansiyeline sahipse), bu Sınıf A2 yanmaz sınıfına girer. Bunu aynı zamanda duman ve damlacıklar için ek sınıflandırma izler.

Tamamen gelişmiş bir yangın da dahil olmak üzere herhangi bir aşamada yangına katkıda bulunamayan malzemeler A1 Yanmaz Sınıfı ile ödüllendirilebilir. Bu asla ek sınıflandırma ile birleştirilmez.

A1 Yanmaz ve A2 Yanmaz Malzemeleri

A1 yanmaz malzemeleri tamamen yanmazken, A2 yanmaz malzemeleri çok sınırlı yanıcılığa sahiptir. A1 yanmaz malzemelerinin yangına katkısı yoktur, A2 yanmaz malzemelerinin yangına sınırlı katkısı vardır.

Malzemeleri Belirleme

Bir binada kullanılacak malzemelerin genellikle Yangından Korunma ile ilgili İngiliz Standartlarını geçmesi gerekir. Özellikle yanmaz yapıları nedeniyle dış duvarlarda sadece A1 yanmaz ve A2 yanmaz dereceli malzemeler kullanılabilir. Yapı ürünlerinin A Sınıfı derecelendirmesine ulaşması için en zorlu testlerden geçilmesi gerekir.

Yanma Sırasında Duman Emisyonu

Euroclass sistemindeki ikinci sınıflandırma, duman emisyonu ile ilgilidir. S1, S2 veya S3 derecelendirmesi, en yüksekten en düşüğe doğru olan performansı gösterir. E’den F’ye kadar olan ürünler için duman sınıflandırması sağlanmamıştır. ‘D’ ile gösterilen derecelendirmeler, yanma sırasında alevli damlacıkların veya partiküllerin üretim seviyesini gösterir. F dereceli ürünlere “D” derecesi verilmez. Ek olarak, A1 yanmaz dereceli malzemelere, yangının büyümesine veya yayılmasına katkıda bulunmamaları ve bu sınıflandırmayı almak için herhangi bir duman veya damlacık üretmemeleri zorunlu olduğundan duman emisyonu veya alev damlası derecelendirmesi verilmez.

Duman emisyon sınıflandırması ise şu şekildedir:

 • S1 – Çok Sınırlı Duman
 • S2 – Sınırlı Duman
 • S3 – Çok Fazla Duman
 • D0 – Yanan Damlacıklar / Parçacıklar Yok
 • D1 – Sınırlı Yanan Damlacıklar / Parçacıklar
 • D2 – Sınırsız Yanan Damlacıklar / Parçacıklar

Comments are closed.